Rejestr

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze, Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszeni i Gospodarni

Rejestr_wplat_2014_11_14