Kim jesteśmy??

logo

To stowarzyszenie działające od 16 lat na terenie Gminy Oborniki. Nasze stowarzyszenie jednoczy społeczników, radnych, działaczy sportowych, ludzi kultury,  sołtysów, prezesów i członków stowarzyszeń. Wszystkim nam przyświeca jedn cel dobro mieszkańców Gminy Oborniki – Naszej Małej Ojczyzny.

W latach 2002 – 2010 Stowarzyszeni i Gospodarni piastowali najwyższe stanowiska w gminie (burmistrzowie i przewodniczący rady), były to prawdopodobnie najlepsze lata w historii Obornik lata szybkiego wzrostu i rozwoju. Za kadencję 2006-2010 Burmistrz Anna Rydzewska została wyróżniona Diamentem Wspólnoty, był to najlepszy wynik w Wielkopolsce. Zajęła też 2 miejsce w Polsce w plebiscycie na najlepszy burmistrz, ocenę taką wystawiło Centrum imienia Adama Smitha.

Od 4 lat prowadzimy swój portal glosobornicki.pl , na którym prezentujemy nasz pogląd na sprawy gminy.